Zarząd

Lilianna Dyks – Przewodnicząca Zarządu

Aleksandra Smagała – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Joanna Cicha – Sekretarz/Skarbnik Zarządu