Zarząd

Przewodnicząca Zarządu : Krystyna Miklas
Wiceprzewodnicząca Zarządu : Lilianna Dyks
Sekretarz / Skarbnik : Aleksandra Smagała