Zarząd

Lilianna Dyks – Przewodnicząca Zarządu

Joanna Cicha – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Aleksandra Smagała – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Dawid Meller – Sekretarz Zarządu

Mariola Osińska – Skarbnik Zarządu