Sprawozdania

2021:

Sprawozdanie FS za I półrocze 2021

2020:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

2019:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

2018:

 Sprawozdanie Finansowe  Sprawozdanie Merytoryczne

2015:

Sprawozdanie finansowe_2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne_2015 rok

 Sprawozdanie Finansowe  Sprawozdanie Merytoryczne

2021: