Komisja Rewizyjna

Przewodniczący : Mirosław Kowalkowski
Wiceprzewodniczący : Stanisław Herman
Członek : Edyta Wasielewska