Polityka prywatności

Polityka prywatności Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Beneficjentów, członków Komitetu, osoby zatrudnione w projektach, wolontariuszy, pracowników, współpracowników.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu ul. Armii Krajowej 9, KRS 0000058952, NIP 556 213 6405, REGON 091565613.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Beneficjentów oraz pozostałe osoby wymienione w pkt. 1 w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy/kontraktu.
  5. TKOPD przetwarza informacje dobrowolnie podane przez Beneficjentów oraz osoby wymienione w pkt. 1.
  6. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z konkretnego projektu np. w celu udzielenia pomocy prawnej.
  7. Dane osobowe Przetwarzane przez TKOPD nie zostaną udostępnione instytucjom, osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Do przekazanych danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności TKOPD, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.