Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Multimedialny pod hasłem „Dziecko i jego prawa”

Konkurs Multimedialny

Pierwsza edycja konkursu  multimedialnego o prawach dziecka ogłoszona została w 2003 r. Początkowo przeznaczony był tylko dla uczniów szkół gimnazjalnych w Inowrocławiu, a z czasem objął swoim zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie. Współorganizatorami konkursu z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka były: Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha, Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka, Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła im. Rzemieślników Kujawskich (wszystkie placówki z Inowrocławia) i Gimnazjum im. M. Kopernika w Sławęcinku.

Od początku celem konkursu jest propagowanie praw dzieci zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, obowiązującej w Polsce od 1991 r.