Spotkania około rozwodowe

W siedzibie głównej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 11 w tzw. „bezpiecznym pokoju”, odbywają się spotkania rodziców z dziećmi w sytuacji około rozwodowej. Głównym celem tej formy działalności jest umożliwienie rodzinom zorganizowania spotkania na neutralnym gruncie, w miejscu, gdzie mogą uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka stara się pomóc takim rodzinom, ponieważ zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, każde dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, a nieprzestrzeganie tego prawa jest nadużyciem władzy rodzicielskiej.