Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Inowrocławiu rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 2010 r. i znajduje się w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 26. Jest to placówka całodobowa dla 20 osób. Do Schroniska przyjmowane są kobiety oraz ich dzieci skierowane przez właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej. Mieszkanki Schroniska podczas pobytu korzystają ze schronienia i wyżywienia. Objęte są pomocą prawną, psychologiczną, pedagogiczną oraz zdrowotną.

Finansowanie schroniska realizowane jest ze środków pomocy społecznej, wpłat indywidualnych oraz dotacji, uzyskanej w trybie konkursowym ze środków finansowych Miasta Inowrocławia, które również użycza nam nieodpłatnie lokalu.

Przy schronisku działają dwa mieszkania treningowe otrzymane
z zasobów miasta. Stanowią one następny etap w wychodzeniu
z bezdomności