Projekt „Wspieranie Rodzin w pełnieniu Funkcji Rodzcielskich” – RODZICU  – KOCHAJ  I  WYMAGAJ

Bezpieczny dom. Sposoby na budowanie własnej wartości i zaufanie. Sześć sposobów na budowanie niezależności.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku realizowany był program dla rodziców finansowany w 70% przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu oraz w 30% przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.

Oferta skierowana była: m. in. do rodziców dzieci uczęszczających do naszej świetlicy socjoterapeutycznej, rodziców spotykających się z dziećmi w sytuacjach około rozwodowych na terenie naszego stowarzyszenia, do matek przebywających w prowadzonym przez nasze TKOPD schronisku dla kobiet bezdomnych. W programie uczestniczyli również rodzice kierowani przez asystentów rodzinnych oraz ci rodzice, którzy chcieli wzbogacić swoją wiedzę w zakresie umiejętności wychowawczych. Celem programu była aktywizacja rodziców do pracy nad wzrostem ich kompetencji i rozwijania właściwych postaw rodzicielskich.

Oferta programowa proponowała indywidualną pomoc psychologiczną, porady prawne i pedagogiczne, mediacje rodzinne, psychoedukację oraz grupowe warsztaty umiejętności wychowawczych. Z oferty skorzystało 30 osób z 20 rodzin.

Koordynatorem programu była p. Irena Grankowska – pedagog rodzinny. Miesiąc lipiec poświęcony był działaniom organizacyjnym (przydział zadań dla specjalistów, ustalanie terminów dyżurów, przygotowanie treści ulotek i oddanie ich do druku). Od sierpnia rozpoczęły się konkretne prace w zakresie realizacji konsultacji i porad specjalistycznych, dokonanie naboru do dwóch grup warsztatowych i rozpoczęcie zajęć z rodzicami.  Każda grupa treningowa odbyła 12 spotkań po 3 h dydaktyczne każde spotkanie. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymywali poczęstunek składający się z gorących napojów i ciasteczek oraz pisemne materiały dydaktyczne i ulotki, a na zakończenie spotkań zaświadczenia o udziale w programie. Spotkania w grupach zakończyły się w połowie grudnia. Dokonano ewaluacji zajęć grupowych. Chętni rodzice mogli do końca roku korzystać z porad prawnika, psychologa, mediatora i pedagogów.