Ośrodek Mediacyjny

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka propagując ideę mediacji, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności powołał
w sierpniu 2010 roku Ośrodek Mediacji. Od początku działalności TKOPD członkowie naszego stowarzyszenia przeprowadzali mediacje. Początkowo utworzyliśmy w 2007 roku listę stałych mediatorów, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Mediacja pozwala skoncentrować się na rozwiązaniu problemu, wprowadza reguły rozmowy usprawniające dobrą komunikację, jest szansą na wysłuchanie
i zrozumienie drugiej strony konfliktu, uwzględnia indywidualne potrzeby każdego członka rodziny. Zamierzamy nadal propagować ten sposób rozwiązywania konfliktów, pozwalający skonfliktowanym osobom na samodzielne wypracowanie obustronnie akceptowalnego ich porozumienia.