Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu od lipca 2012 r. realizuje projekt finansowany z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sprawiedliwości  co roku rozszerzamy naszą działalność. Obecnie prowadzimy 15 punktów  w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz pomocy psychologicznej i prawnej osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z innych form pomocy, np. mediacji, konsultacji psychiatrycznej, udziału w grupach wsparcia, jak również z pomocy rzeczowej.