Realizowane Projekty

Projekt 'Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich' pod nazwą 'Akademia umiejętności wychowawczych i rodzicielckich'

Centrum Wspierania Rodziny

Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu - edycja 2021

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu - edycja 2020

Grupa Psychoedukacyjna dla dzieci doświadczających przemocy

Grupa wsparcia w Bydgoszczy

Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Świetlica Socjoterapeutyczna „Niezapominajka”

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

Spotkania około rozwodowe

Projekt „Wspieranie Rodzin w pełnieniu Funkcji Rodzcielskich” – RODZICU  – KOCHAJ  I  WYMAGAJ

Ośrodek Mediacyjny

Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Multimedialny pod hasłem „Dziecko i jego prawa”