Oferta

1. Warsztaty umiejętności wychowawczych promujące prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci.
Odbiorcy: rodzice.
Liczebność grupy: 10 – 14 osób.
Ilość spotkań: 16 spotkań po 2 godziny.

2. Szkolenia dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, w tym: pracowników oświaty i opieki społecznej.

Tematyka szkoleń:
a. „Identyfikowanie objawów przemocy w rodzinie wobec dziecka”.
b. „Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie wobec dziecka”.
Odbiorcy: pracownicy oświaty, pracownicy socjalni OPS, asystenci rodzinni, kuratorzy.
Czas trwania: 5 godzin.

3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży pozwalające na zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową.
a. Warsztaty dla dzieci i młodzieży nt przemocy w rodzinie.
b. Warsztaty dla dzieci i młodzieży nt radzenia sobie z emocjami.
c. Warsztaty dla dzieci i młodzieży nt molestowania seksualnego.
Odbiorcy: dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż.
Czas trwania: dzieci w wieku przedszkolnym – 30 minut
Dzieci w wieku szkolnym – 45 minut (godzina lekcyjna).

 
4. Warsztaty umiejętności wychowawczych promujące prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci. Warsztaty dla rodziców z tzw. „grup ryzyka” mają na celu uświadomienie źródeł, przebiegu i skutków występowania przemocy domowej. Ponadto uczestnicy grup zdobędą lub poszerzą swoją wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy domowej. W toku pracy rodzice nabędą umiejętności niezbędne w prawidłowym pełnieniu ról rodzicielskich.
Tematyka spotkań:
1. Spotkanie 1 „Warto się poznać”
2. Spotkanie 2 „Moje miejsce w rodzinie”
3. Spotkanie 3 „Jestem rodzicem – jakie są moje zasoby?”
4. Spotkanie 4 „Zasoby mojego dziecka”

5. Spotkanie 6 „Przemoc w rodzinie – irracjonalne zjawisko czy model postępowania?”
6. Spotkanie 7 „Jak sobie radzę w sytuacjach kryzysowych”
7. Spotkanie 7 „Komunikacja i emocje, czyli o tym co mówię i czym mówię oraz jak emocje wpływają na mnie?”
8. Spotkanie 8 „Granice w wychowaniu, czyli jak stawiać granice w wychowaniu dziecka bez stosowania przemocy”?
9. Spotkanie 8 „ Jak oswoić lęk przed?”
10. Spotkanie 9 „Czy jestem rodzicem zrelaksowanym? – Nauka relaksacji?”

5. Szkolenie dla pracowników oświaty i opieki społecznej „Identyfikowanie objawów przemocy w rodzinie wobec dziecka”.  W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę nt:
1. Rodzajów i form krzywdzenia dziecka.
2. Czynników, które stanowią ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.
3. Objawów przemocy wobec dziecka na płaszczyźnie fizycznej, psychosomatycznej i psychicznej.
4. Trudności wzmacniających ujawnienie przez dziecko przemocy w rodzinie.
5. Trudności, z jakimi boryka się pracownik „pierwszego kontaktu” w rozmowie z dzieckiem – ofiarą.
6. W jaki sposób nawiązać i podtrzymać kontakt z dzieckiem – ofiarą?

6. Szkolenie dla pracowników oświaty i opieki społecznej „Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie wobec dziecka”.
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę nt:
• Interwencji prawnej i psychologicznej.
• W jaki sposób prowadzić rozmowę interwencyjną z dzieckiem – ofiarą?
• Jak powinna przebiegać rozmowa z tzw. „rodzicem niekrzywdzącym”?
• Jaki powinien przyświecać cel oraz zakres rozmowy z tzw. „rodzicem niekrzywdzącym”?
• Jak rozmawiać z rodzicem nt konieczności podjęcia interwencji?
• Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do przesłuchania?

7. Warsztaty dla dzieci i młodzieży pozwalające na zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową.  W trakcie warsztatów dzieci i młodzież zdobędzie wiedzę nt.
• Zjawiska przemocy w rodzinie – rodzajów, symptomów i skutków.
• Prze – moc Po – moc.
• Jak mogę się chronić w sytuacji zagrożenia?
• Radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych – Co to jest konflikt? Czym może dla mnie skończyć się udział w konflikcie?
• Radzenia sobie w kryzysie – Co to jest kryzys? W jaki sposób© mogę sobie poradzić w sytuacji kryzysowej?
• Radzenia sobie z emocjami – Jakie są emocje? Jakie najczęściej emocje mnie dotykają? Jak właściwie je okazywać?
• Dobre i złe strony uczuć.
• Jak ukrywamy swoje uczucia?
• Złość we mnie – Czym jest złość? Sposoby okazywania złości: asertywny, bierny, agresywny.
• Molestowanie seksualne – kiedy zachowania dorosłych wobec mnie stają się molestowaniem? Sposoby reagowania na molestowanie? Instytucje, do których mogę się zwrócić w sytuacji molestowania i przemocy.
• Dostrzeganie swoich mocnych stron.
• Język JA.

Szkolenia i warsztaty prowadzone są w ramach działalności odpłatnej. Ceny do negocjacji.