Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu

Aktualizacja 07.04.2019 r.

Nasz projekt nabiera „rozpędu”

W ramach projektu grantowego „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu” pierwsze zajęcia w naszym Klubie już poza nami. Pani Grażynka wprowadziła nas w tajniki mediacji. Niełatwy to temat :-). Pracujemy też w sekcji komputerowej. Pan Mirek odkrywa nam meandry tabletów a Pani Janka odkrywa nasze talenty podczas zajęć artystycznych. „Rozgryzamy” planszówki w sekcji gier planszowych a kondycji nabieramy podczas zajęć na basenie. Odwiedziła nas już pani pedagog Lilka, przeprowadziła pierwsze warsztaty z psychoedukacji a pani Agnieszka – psycholog rozmawia z nami o naszych sprawach, problemach tych większych i tych mniejszych 🙂

Zapraszamy do fotorelacji 🙂

Stowarzyszenie „Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„ Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”
Celem projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6/7 do 15 roku życia zamieszkujących na terenie Inowrocławia, w terminie 15.01.2019 r. – 14.09.2019 r. poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu.
Całkowita wartość projektu: 54 524,80 zł
Wkład własny: 4 800,00 zł
Okres realizacji projektu: 15.01.2019 – 14.09.2019

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
rozpoczął realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”

W ramach Projektu od marca 2019 r. rozpocznie działalność Klub Młodzieżowy przy ul. Krzywoustego 23 w Inowrocławiu

Kto może zostać Klubowiczem Młodzieżowego Zakątka?

✔ młodzi mieszkańcy Inowrocławia (6/7 – 15 lat),
✔ którzy min. przebywają w ośrodkach socjoterapii lub w pieczy zastępczej; pochodzą z rodzin korzystających z pomocy społecznej z zakresu art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub z rodzin korzystających z PO PŻ
✔ są członkami rodzin, w których jest dziecko z niepełnosprawnością lub same są osobami niepełnosprawnymi.
✔ spełnią wymogi rekrutacyjne, złożą w terminie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty

Na co mogą liczyć Klubowicze?

✔ zajęcia komputerowe
✔ zajęcia w sekcji gier planszowych
✔ zajęcia artystyczne *wyjścia do kina, na basen i miejsc zabaw i rozrywki w naszym mieście
✔ warsztaty psychoedukacyjne
✔ warsztaty z mediacji rówieśniczych
✔ spotkania z psychologiem

Zajęcia w Klubie są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona -12.

Spotkanie informacyjne: 15 luty godz.16.15 w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Niezapominajka” ul. Krzywoustego 23 ( I piętro) w Inowrocławiu

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: 18 – 25 luty 2019 r.

I ETAP 18-25 LUTY 2019 r.
Od poniedziałku 18 lutego 2019 r. rozpoczynamy nabór do Projektu. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”, w wersji papierowej dostępny będzie w Biurze projektu, ul Krzywoustego 23, od poniedziałku (18.02.2019 r.) do piątku (22.02.2019 r) oraz w poniedziałek (25.02.2019 r.) w godz. 16-18, w siedzibie TKOPD przy ul. Armii Krajowej 9, w godzinach pracy biura (godziny pracy biura podaliśmy na końcu informacji) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszego stowarzyszenia www.tkopd.inowroclaw.pl w zakładce <Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu>. Wypełniony dokument można w tych dniach złożyć osobiście w biurze projektu, w biurze stowarzyszenia lub przesłać elektronicznie na adres: tkopd.ino@interia.pl. (czytaj więcej…)

Więcej informacji i szczegółów wkrótce na fb, stronie internetowej www.tkopd.inowroclaw.pl, plakatach oraz w lokalnych mediach
Kontakt: e-mail: tkopd.ino@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN PROJEKTU

Standard pracy klubu młodzieżowego