Inicjatywa „Jesteśmy tuż za rogiem”

Do końca października prowadzimy działania promujące nasze działania na rzecz lokalnej społeczności. W ramach inicjatywy w dniach 22.10.2020 r -28.10.2020 r., według opracowanego harmonogramu, nasi specjaliści (prawnicy, mediatorzy, doradcy obywatelscy, psycholodzy, pedagodzy) są do dyspozycji mieszkańców naszego miasta podczas dyżurów telefonicznych. Porady są bezpłatne, zgodnie z zasadą „Masz problem? Masz pytanie? Zadzwoń!” . Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.
W ramach tego projektu trafią także pakiety promocyjne TKOPD, min. do inowrocławskich szkół, przedsiębiorców i jednostek Samorządu wraz z listem przewodnim zawierającym informacje o naszej dotychczasowej działalności i aktualnie realizowanych projektach, zachęcającym do wspólnej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Pierwotna wersja inicjatywy miała mieć charakter otwartego spotkania w plenerze dla lokalnej społeczności. Jednakże sytuacja pandemii i obowiązujących obecnie obostrzeń w życiu społecznych, wymusiła na nas przeformułowania działań.
Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Kujawsko – Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach jubileuszowego grantu „„Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”.