Grupa wsparcia w Bydgoszczy

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka od kilku lat realizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Między innymi pomoc jest realizowana w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy.
Od 10 lipca zajęcia w w/w ośrodku realizuje grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Spotkania grupy rozpoczęło 5 kobiet. Po miesiącu spotkania w grupie wsparcia realizuje 8 osób. Kobiety najczęściej doznają przemocy od mężów lub partnerów życiowych, czasem od ojców oraz dorosłych dzieci. Pojawiają się różne formy przemocy; najczęściej jest to przemoc psychiczna oraz fizyczna ale również często ekonomiczna a także seksualna. Grupa wsparcia spotyka się co tydzień w tym samym dniu i pracuje 3 godziny zegarowe. Początkowo zajęcia mają charakter integracyjny; kobiety wzajemnie poznają swoje historie, budują zaufanie do siebie wzajemnie i do osób prowadzących grupę, są ustalane zasady funkcjonowania grupy do których między innymi należą: zachowanie tajemnicy grupy, nie obrażanie i nie ośmieszanie nikogo, nie krytykowanie się, nie ocenianie się wzajemnie, mówienie po kolei, wzajemne słuchanie siebie. Zadaniem uczestniczek grupy jest wzajemne wspieranie się bez narzucania rozwiązań co do sposobu zachowania się i podejmowania zadań związanych z trudnymi sytuacjami życiowymi.