Grupa Psychoedukacyjna dla dzieci doświadczających przemocy

Adresaci: Dzieci zamieszkujące i przebywających na terenie Miasta Inowrocław
i Powiatu Inowrocławskiego w wieku 10 – 14 lat, doświadczające przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz tych które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Cel programu: zatrzymanie cyklu przemocy (w rodzinie, rówieśniczej) w skutek wzmocnienia świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości
i kompetencji społecznych poprzez:

  • rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy, zapewnienie wsparcia, uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo,
  • praca nad emocjami, myślami automatycznymi, przekonaniami kluczowymi; rozpoznanie schematów myślowych dotyczące rodziny,
  • motywowanie do podjęcia własnych działań; nauka zdobywania umiejętności niezbędnych do niezależnego życia,
  • odbudowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
  • psychoedukacja mająca na celu uświadomienie zjawiska jest cykliczności i faz przemocy,
  • zdobycie wiedzy o formach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, cyklach stosowania przemocy, charakterystyka zachowań i metod oddziaływania osób stosujących przemoc,
  • nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; nauka rozpoznawania u siebie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim,
  • nauka umiejętności asertywnego stawiania granic, rozpoznanie i korzystanie z posiadanych zasobów, nauka konstruktywnych zachowań obronnych,

Rezultaty uczestnictwa w spotkaniach: odbudowa pozytywnego obrazu siebie, podwyższenie i wzmocnienie samooceny, uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia, zwiększenie świadomości własnych praw, wypracowanie skutecznego porozumiewania się z dorosłymi i rówieśnikami, rozwinięcie umiejętności wsłuchania się w swoje potrzeby, zwiększanie swojej asertywności w relacjach
z drugim człowiekiem.

Metody pracy: praca  w  grupach, analiza własnych ograniczeń, prace osobiste/domowe, tabela myśli automatycznych.

Grupa psychoedukacyjna:
prowadzona jest przez Panią Agnieszkę Miklas psychologa, pracownika pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz Pana Macieja Kluczyka pedagoga, mediatora, trenera grupowego.

Termin realizacji: 10 września –  10 grudnia 2019r. w cyklu dwutygodniowym. Wtorki 16.30 – 19.30.

Miejsce realizacji: Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
ul. Armii Krajowej 9.
Zapisy i pytania proszę kierować pod nr telefonu: 609 080 451 – Maciej Kluczyk.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny!