Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Armii Krajowej 9 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach w/w Programu prowadzimy 9 Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Kujawsko – Pomorskim:
w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Mogilnie, Nakle n/ Notecią. Białych Błotach, Świeciu, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Żninie.
1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy
ul. Krasińskiego 19, 85-008 Bydgoszcz tel. 574 501 007
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 10.00 – 20.00
Wtorek 08.00 – 15.00
Środa 10.00 – 20.00
Czwartek 08.00 – 15.00
Piątek 08.00 – 15.00
Sobota 09.00 – 14.00
2. Lokalny Punt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białych Błotach
ul. Czysta 1, 86 – 005 Białe Błota (siedziba w Szkole Podstawowej Budynek B pokój nr 122)
tel. 574-504-032
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 15.00 – 19.00
Środa 15.00 – 19.00
3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Inowrocławiu
ul. Armii Krajowej 9, 88 – 100 Inowrocław tel. 52 355 93 40
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 10.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 12.00 – 20.00
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 08.30 – 16.30
Sobota 09.00 – 15.00
4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie
ul. Rynek 10, 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17 (siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie) tel. 574 500 242
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Wtorek 14.00 – 19.00
Czwartek 14.00 – 19.00
5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 18, 89 – 100 Nakło nad Notecią I piętro tel. 574 503 943
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 09.00 – 13.00
Środa 09.00 – 13.00
6. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sępólnie Krajeńskim
ul. Młyńska 33, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie (siedziba w Centrum Małego Dziecka i Rodziny)
tel. 574 500 034
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Wtorek 14.30 – 18.30
Czwartek 14.30 – 18.30
7. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie tel. 574 502 155
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 16.00 – 20.00
Czwartek 16.00 – 20.00
8. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi
Kościuszki 16, 89-500 Tuchola (siedziba Powiatowego Centrum Wsparcia)
tel. 574 503 760

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Czwartek 15.00 – 19.00

9. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie
ul. Towarowa 5, 88 – 400 Żnin tel. 574 501 751

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Wtorek 15.00 – 19.00
Czwartek 15.00 – 19.00.

INFOLINIA CAŁODOBOWA TELEFON – 793-865-694

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać
z następujących form pomocy:

– pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc psychiatryczną;

– finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);

– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

– pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

– zakup urządzeń i wyposażenia.

Ponadto świadczymy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla świadków przestępstw i ich najbliższych.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości