Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Armii Krajowej 9 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach w/w Programu prowadzimy 9 Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Kujawsko – Pomorskim:
w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Mogilnie, Nakle n/ Notecią. Białych Błotach, Świeciu, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Żninie.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bydgoszczy

ul. Krasińskiego 19 85-008 Bydgoszcz

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-007

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 13.00 – 20.00

Wtorek 08.00 – 15.00

Środa 11.00 – 18.00

Czwartek 08.00 – 15.00

Piątek 08.00 – 15.00

Sobota 08.00 – 14.00


1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Białych Błotach

ul. Czysta 1 86 – 005 Białe Błota (siedziba w Szkole Podstawowej Budynek B pokój nr 122)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-504-032

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 15.00 – 19.00

Środa 15.00 – 19.00

2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu

ul: Sądowa 18 86-100 Świecie

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-502-155

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 16.00

3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi

ul. Świecka 45A 89-500 Tuchola (siedziba w Lokalnej Spółdzielni Socjalnej PROGRESS I piętro)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-503-760

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Czwartek 15.00 – 19.00

4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Młyńska 33 89 – 400 Sępólno Krajeńskie (siedziba w Centrum Małego Dziecka
i Rodziny – Żłobek i Klub Dziecięcy prowadzony przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-500-034

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Wtorek 14.30 – 18.30

Czwartek 14.30 – 18.30

5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 18 89 – 100 Nakło nad Notecią I piętro

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu  574-503-943

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 09.00 – 13.00

Środa 09.00 – 13.00

6. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie

ul. Towarowa 5 88 – 400 Żnin 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu  574-501-751

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Wtorek 15.00 – 19.00

Czwartek 15.00 – 19.00

7. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie

ul. Rynek 10 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17 (siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu  574-500-242

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu (Mariola Osińska)

Wtorek 09.00 – 14.00

Czwartek 09.00 – 14.00

8. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Inowrocławiu

ul. Armii Krajowej 9 88 – 100 Inowrocław

tel. 52 355 93 40

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 11.00 – 18.00

Wtorek 10.00 – 17.00

Środa 13.00 – 20.00

Czwartek 11.00 – 18.00

Piątek 09.00 – 16.00

Sobota 09.00 – 15.00

INFOLINIA CAŁODOBOWA TELEFON – 793-865-694

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać
z następujących form pomocy:

– pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc psychiatryczną;

– finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);

– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

– pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

– zakup urządzeń i wyposażenia.

Ponadto świadczymy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla świadków przestępstw i ich najbliższych.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości