INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 18 listopada 2022 roku o godzinie 13.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Świadczenie stałej obsługi w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

  1. AD REM Kancelaria Radców Prawnych Spółka Cywilna Natalia Sieradzka, Paulina Popielewska;
  2. Kancelaria Wilamowscy Adwokaci Spółka Partnerska.

Komisja po analizie treści złożonych ofert pod kątem prezentowanego przez oferentów potencjału osobowego, zasobów technicznych, doświadczenia w obsłudze przedmiotowej materii oraz cenie ofertowej dokonała wyboru następującego podmiotu:

KANCELARIA WILAMOWSCY ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

Członkowie Komisji:

Dyks Lilianna – Przewodnicząca

Smagała Aleksandra – Członek

Cicha Joanna – Członek 

Dodaj komentarz