POMOC ŚWIADKOM PRZESTĘPSTWA I ICH NAJBLIŻSZYM

Uprzejmie informujemy, że Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu realizuje zadanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach w/w programu udzielamy pomocy nie tylko osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym, ale również świadkom przestępstwa oraz osobom im najbliższym.


Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości każdy świadek przestępstwa i osoby im najbliższe mogą liczyć na następujące formy pomocy:
1) Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
2) Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu. Pomoc świadczona jest w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy oraz w 7 Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie kujawsko – pomorskim tj. w: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią,
Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie.


Poniżej umieszczamy dane teleadresowe Okręgowego Ośrodka i wszystkich Punktów Pomocy wraz z wykazem dni oraz godzin dyżurów osób pierwszego kontaktu, którzy w razie potrzeby udzielą informacji, a także zapiszą beneficjentów na wizytę do specjalisty.


Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bydgoszczy

ul. Krasińskiego 19, 85-008 Bydgoszcz
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-007
e-mail: pokrzywdzeni.tkopd@gmail.com


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 13.00 – 20.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 08.00 – 15.00
Sobota 09.00 – 14.00


1) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Szubinie ul. Kcyńska 13, 89 – 200 Szubin (siedziba Szubiński Dom Kultury

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-504-032
e-mail: lpppp.szubin@interia.pl


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 10.00 – 15.00, Czwartek 12.00 – 17.00


2) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie (siedziba Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-502-155
e-mail: lpppp.swiecie@interia.pl


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 15.00 – 20.00, Czwartek 15.00 – 20.00


3) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi
ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola (siedziba Powiatowego Centrum Wsparcia)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-503-760
e-mail: lpppp.tuchola@interia.pl


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 11.00 – 16.00, Czwartek 15.00 – 20.00

4) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 18, 89 – 100 Nakło nad Notecią I piętro
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-503-943
e-mail: lpppp.naklo@interia.pl


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Poniedziałek 13.00 – 18.00, Sobota 08.00 – 13.00

5) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie
ul. Plac Działowy 6, 88 – 400 Żnin (siedziba Lokalnej Grupy Działania PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-751
e-mail: lpppp.znin@interia.pl


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 15.00 – 20.00, Czwartek 15.00 – 20.00

6) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie ul. Rynek 10, 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17
(siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie)
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-500-242
e-mail: lpppp.mogilno@interia.pl


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 09.00 – 14.00
Czwartek 12.00 – 17.00

7) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Inowrocławiu

ul. Armii Krajowej 9, 88 – 100 Inowrocław
tel. 52 355 93 40/ 574 502 655
e-mail: tkopd.ino@interia.pl


Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu
Wtorek 10.00 – 18.00, Czwartek 10.00 – 18.00

Dodaj komentarz