XXXIX Walne Zebranie Członków TKOPD w Inowrocławiu

Dnia 07 września 2022 roku odbyło się XXXIX Walne Zebranie Członków Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, podczas którego został wybrany Zarząd na lata 2022-2026! 😀 Przewodniczącą została Pani Lilianna Dyks, którą będą wspierać dwie Wiceprzewodniczące Aleksandra Smagała i Joanna Cicha oraz Sekretarz Dawid Meller, a także Skarbnik Mariola Osińska. Dodatkowo, zgodnie z zapisami Statutu, Skarbnik będzie pełnił funkcję rzecznika prasowego, a Sekretarz – rzecznika etyki naszego Stowarzyszenia. Zmianie uległ również skład Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą została Pani Katarzyna Kluczyk, a Członkami Małgorzata Głogowska i Stanisław Herman. Podczas Zebrania Członkowie przyjęli także sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 rok, udzielili absolutorium Zarządowi oraz przegłosowali Uchwała Programowa na lata 2022-2026. Na koniec poruszyliśmy temat 30-lecia TKOPD w Inowrocławiu, które będzie miało miejsce w 2024 roku. Dziękujemy wszystkim Członkom TKOPD w Inowrocławiu za poświęcony czas i udział w spotkaniu. 🙂

Dodaj komentarz