Walne Zebranie Kujawsko – Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Dnia 25 sierpnia 2022 roku nasza Przewodnicząca Zarządu Liliana Dyks oraz Sekretarz Zarządu Joanna Cicha uczestniczyły w Walnym Zebraniu Kujawsko – Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas obrad zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 rok, wybrano Zarząd Federacji, zatwierdzono „Strategię rozwoju Kujawsko – Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2022-2026” oraz plan działań Federacji na najbliższy rok.

Dodaj komentarz