Rozpoczynamy realizacje nowego projektu grantowego pn. ZAKĄTEK KREATYWNOŚCI

W ramach „Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej” Lokalnej Grupy Działania w Inowrocławiu, od 01.09.2022 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu grantowego pn. „Zakątek Kreatywności”. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców naszego miasta. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej 6 mieszkańców miasta Inowrocławia (dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu, w okresie 01.09.2022  – 15.12.2022 r. W ofercie Klubu znajdą się zajęcia indywidualne z pedagogiem, zajęcia grupowe: rozwijające kreatywność, wspierające naukę szkolną, nowych technologii a także wspólne wyjścia do kina czy na basen.Od 5 września rozpoczynamy rekrutację do projektu. Po więcej informacji odsyłamy do zakładki „Projekty”, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dodaj komentarz