Pomoc osobom z Ukrainy

 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Armii Krajowej 9 realizuje powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025 

Poniżej przedstawiamy szczegóły związane z udzielaniem wsparcia dla uchodźców z Ukrainy pokrzywdzonych zbrodnią wojenną: 

  • pomocy udzielamy zarówno obywatelom Polski pochodzenia ukraińskiego jak również obywatelom Ukrainy, 
  • pomocy udzielamy na podstawie założonego wniosku, a udzielona pomoc powinna zostać potwierdzona podpisem, 
  • podstawą do udzielania pomocy jest paszport wraz ze stemplem lub inny dokument uzyskany na granicy (od 24 lutego 2022 roku), 
  • pomoc, którą mogą otrzymać uchodźcy może mieć charakter specjalistyczny (pomoc prawna, psychologiczna) i materialny (zakup urządzeń i wyposażenia, bony żywnościowe i podarunkowe, dofinansowanie do czynszu, opłat za media zakup materiałów opatrunkowych, pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania, sfinansowanie opłat za pobyt dzieci w żłobkach, klubach malucha i przedszkolach) 
  • nie istnieje możliwość pomocy w formie gotówkowej. 

W ramach w/w Programu udzielamy pomocy w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy oraz 7 Lokalnych Punktach dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Województwie Kujawsko – Pomorskim: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle n/ Notecią, Świeciu, Tucholi , Żninie, Szubinie. 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy 

ul. Krasińskiego 19 85-008 Bydgoszcz 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-007 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Poniedziałek 13.00 – 20.00 

Wtorek 08.00 – 15.00 

Środa 08.00 – 15.00 

Czwartek 08.00 – 15.00 

Piątek 08.00 – 15.00 

Sobota 09.00 – 14.00 

1) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szubinie 

ul. Kcyńska 13 89 – 200 Szubin(siedziba Szubiński Dom Kultury) 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-504-032 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Wtorek 10.00 – 15.00 

Czwartek 12.00 – 17.00 

2) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu 

ul. Chmielniki 2b 86-100 Świecie (siedziba Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości)) 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-502-155 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Poniedziałek 15.00 – 20.00 

Czwartek 15.00 – 20.00 

3) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi 

ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola (siedziba Powiatowego Centrum Wsparcia) 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-503-760 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Poniedziałek 11.00 – 16.00 

Czwartek 15.00 – 20.00 

4) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nakle nad Notecią 

ul. Dąbrowskiego 18 89 – 100 Nakło nad Notecią I piętro 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-503-943 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Poniedziałek 13.00 – 18.00 

Sobota 08.00 – 13.00 

5) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie 

Plac Działowy 6 (siedziba Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa) 

88-400 Żnin 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-751 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Wtorek 15.00 – 20.00 

Czwartek 15.00 – 20.00 

6) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie 

ul. Rynek 10 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17 (siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie) 

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-500-242 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Wtorek 09.00 – 14.00 

Czwartek 12.00 – 17.00 

7) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Inowrocławiu 

ul. Armii Krajowej 9 88 – 100 Inowrocław 

tel. 52 355 93 40 

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu 

Wtorek 10.00 – 18.00 

Czwartek 10.00 – 18.00 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

Dodaj komentarz