Zebranie Walne

Dnia 10 września 2021 roku odbyło się XXXVII Walne Zebranie Członków Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, które poprowadziła Pani Lilianna Dyks – Przewodnicząca Zarządu. Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok. Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.
Dziękujemy Państwu za aktywny udział w spotkaniu!

Zarząd TKOPD w Inowrocławiu

Dodaj komentarz