Zmiana Zarządu TKOPD

Informujemy, że dnia 03 sierpnia 2021 roku wpłynęła rezygnacja Pani Krystyny Miklas z funkcji Przewodniczącej Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. W związku z powyższym w skład Zarządu zgodnie z art.17 ust.3 lit. a) w związku z art. 28 ust.5 Statutu KOPD z dnia 16 kwietnia 2018 roku została kooptowana do końca rozpoczętej kadencji Pani Joanna Cicha, która jest członkiem naszego stowarzyszenia.
W dniu 05 sierpnia 2021 nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu, który będzie sprawował funkcję w następującym składzie:

Lilianna Dyks – Przewodnicząca Zarządu

Aleksandra Smagała – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Joanna Cicha – Sekretarz/Skarbnik Zarządu.

Dodaj komentarz