Rozwiąż quiz na temat Praw Człowieka i Handlu Ludźmi. Są nagrody!

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu oraz Gmina Inowrocław zapraszają do udziału w quizie wiedzy na temat Praw Człowieka i Handlu Ludźmi.

Inicjatywa wiąże się z obchodzonym corocznie w grudniu  Dniem Praw Człowieka. Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych.

Quiz został przygotowany przez policjantki starszego aspiranta Justynę Piątkowską i aspiranta sztabowego Izabellą Drobniecką, które realizują zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Ważne jest podnoszenie świadomości ludzi i ostrzeganie ich przed różnymi zagrożeniami wynikającymi na przykład z wyjazdów za granicę w poszukiwaniu pracy. W zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział osoby od 17 roku życia –  mieszkańcy powiatu inowrocławskiego.

Rozwiązany quiz można dostarczyć na trzy sposoby wraz z wypełnionym kuponem konkursowym:

·         należy przynieść go w kopercie dopiskiem „Quiz o Prawach Człowieka i Handlu Ludźmi do Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Toruńskiej 13-15, 88-100 Inowrocław
i pozostawić na dyżurce / recepcji,

·         wysłać pocztą na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „Quiz o Prawach Człowieka i Handlu Ludźmi,

·         wysłać mailem na adres: rzecznik-inowroclaw@bg.policja.gov.pl z tym samym dopiskiem.

Na rozwiązania organizatorzy czekają do dnia 15 listopada 2020r. Z prawidłowo wypełnionych testów zostanie wylosowanych 5, których autorzy zostaną nagrodzeni.  Laureaci zostaną zaproszeni do inowrocławskiej Policji na uroczyste podsumowanie quizu z udziałem organizatorów. Fundatorem upominków jest Powiat Inowrocławski i Gmina Inowrocław.  Przystępując do rozwiązania quizu warto zapoznać się między innymi z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która została uchwalona 10.12.1948r.

Dodaj komentarz