Grupa Psychoedukacyjna dla dzieci doświadczających przemocy

wpis w: Bez kategorii | 0

Adresaci: Dzieci zamieszkujące i przebywających na terenie Miasta Inowrocław
i Powiatu Inowrocławskiego w wieku 10 – 14 lat, doświadczające przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz tych które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Cel programu: zatrzymanie cyklu przemocy (w rodzinie, rówieśniczej) w skutek wzmocnienia świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości
i kompetencji społecznych poprzez:

  • rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy, zapewnienie wsparcia, uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo,
  • praca nad emocjami, myślami automatycznymi, przekonaniami kluczowymi; rozpoznanie schematów myślowych dotyczące rodziny,
  • motywowanie do podjęcia własnych działań; nauka zdobywania umiejętności niezbędnych do niezależnego życia,
  • odbudowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
  • psychoedukacja mająca na celu uświadomienie zjawiska jest cykliczności i faz przemocy,
  • zdobycie wiedzy o formach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, cyklach stosowania przemocy, charakterystyka zachowań i metod oddziaływania osób stosujących przemoc,
  • nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; nauka rozpoznawania u siebie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim,
  • nauka umiejętności asertywnego stawiania granic, rozpoznanie i korzystanie z posiadanych zasobów, nauka konstruktywnych zachowań obronnych,

Rezultaty uczestnictwa w spotkaniach: odbudowa pozytywnego obrazu siebie, podwyższenie i wzmocnienie samooceny, uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia, zwiększenie świadomości własnych praw, wypracowanie skutecznego porozumiewania się z dorosłymi i rówieśnikami, rozwinięcie umiejętności wsłuchania się w swoje potrzeby, zwiększanie swojej asertywności w relacjach
z drugim człowiekiem.

Metody pracy: praca  w  grupach, analiza własnych ograniczeń, prace osobiste/domowe, tabela myśli automatycznych.

Grupa psychoedukacyjna:
prowadzona jest przez Panią Agnieszkę Miklas psychologa, pracownika pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz Pana Macieja Kluczyka pedagoga, mediatora, trenera grupowego.

Termin realizacji: 10 września –  10 grudnia 2019r. w cyklu dwutygodniowym. Wtorki 16.30 – 19.30.

Miejsce realizacji: Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
ul. Armii Krajowej 9.
Zapisy i pytania proszę kierować pod nr telefonu: 609 080 451 – Maciej Kluczyk.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny!

Grupa wsparcia w Bydgoszczy

wpis w: Bez kategorii | 0

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka od kilku lat realizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Między innymi pomoc jest realizowana w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy.
Od 10 lipca zajęcia w w/w ośrodku realizuje grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Spotkania grupy rozpoczęło 5 kobiet. Po miesiącu spotkania w grupie wsparcia realizuje 8 osób. Kobiety najczęściej doznają przemocy od mężów lub partnerów życiowych, czasem od ojców oraz dorosłych dzieci. Pojawiają się różne formy przemocy; najczęściej jest to przemoc psychiczna oraz fizyczna ale również często ekonomiczna a także seksualna. Grupa wsparcia spotyka się co tydzień w tym samym dniu i pracuje 3 godziny zegarowe. Początkowo zajęcia mają charakter integracyjny; kobiety wzajemnie poznają swoje historie, budują zaufanie do siebie wzajemnie i do osób prowadzących grupę, są ustalane zasady funkcjonowania grupy do których między innymi należą: zachowanie tajemnicy grupy, nie obrażanie i nie ośmieszanie nikogo, nie krytykowanie się, nie ocenianie się wzajemnie, mówienie po kolei, wzajemne słuchanie siebie. Zadaniem uczestniczek grupy jest wzajemne wspieranie się bez narzucania rozwiązań co do sposobu zachowania się i podejmowania zadań związanych z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Projekt grantowy „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”- podsumowanie

wpis w: Bez kategorii | 0

30 lipca podsumowaliśmy warsztatową część naszego projektu. Spotkanie odbyło się przy słodkim ciastku, zdrowych owocach i przy zimnej lemoniadzie „swojej roboty” (upał był niemiłosierny), razem z rodzicami, kadrą projektu oraz członkami Zarządu TKOPD w Inowrocławiu. Zajęcia grupowe w projekcie trwały ponad 100 godzin. Objęły one sekcję komputerową i gier planszowych, zajęcia artystyczne, warsztaty z mediacji rówieśniczych i psychoedukacji oraz blok wakacyjny (turniej gier planszowych, wyjścia do kina i miejsc zabaw w naszym mieście). Dzieci miały możliwość także indywidualnych spotkań z panią psycholog. Uczestnicy projektu zostali obdarowani  upominkami. Dzieci zabrały do domów tablety (na których pracowały podczas zajęć w sekcji komputerowej), pokrowce na tablety (wykonane z filcu na zajęciach artystycznych), koszulki (malowane ręcznie przez dzieci na zajęciach) oraz gry planszowe (każde dziecko mogło wybrać i „zamówić sobie” ulubioną grę,). Projekt kończymy w połowie września. W sierpniu pracuje jeszcze nasza pani psycholog.

 

 

Podziękowania

wpis w: Bez kategorii | 0

Serdecznie dziękujemy Hotelowi Homer w Bydgoszczy (hotelhomer.pl) za nieodpłatnie przekazanie na potrzeby naszego Schroniska dla Bezdomnych Kobiet: kocy, poduszek, kołder oraz szaf, tapczanów i wersalki. Dziękujemy za okazaną pomoc.