Grupa wsparcia w Bydgoszczy

wpis w: Bez kategorii | 0

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka od kilku lat realizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Między innymi pomoc jest realizowana w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy.
Od 10 lipca zajęcia w w/w ośrodku realizuje grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Spotkania grupy rozpoczęło 5 kobiet. Po miesiącu spotkania w grupie wsparcia realizuje 8 osób. Kobiety najczęściej doznają przemocy od mężów lub partnerów życiowych, czasem od ojców oraz dorosłych dzieci. Pojawiają się różne formy przemocy; najczęściej jest to przemoc psychiczna oraz fizyczna ale również często ekonomiczna a także seksualna. Grupa wsparcia spotyka się co tydzień w tym samym dniu i pracuje 3 godziny zegarowe. Początkowo zajęcia mają charakter integracyjny; kobiety wzajemnie poznają swoje historie, budują zaufanie do siebie wzajemnie i do osób prowadzących grupę, są ustalane zasady funkcjonowania grupy do których między innymi należą: zachowanie tajemnicy grupy, nie obrażanie i nie ośmieszanie nikogo, nie krytykowanie się, nie ocenianie się wzajemnie, mówienie po kolei, wzajemne słuchanie siebie. Zadaniem uczestniczek grupy jest wzajemne wspieranie się bez narzucania rozwiązań co do sposobu zachowania się i podejmowania zadań związanych z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Projekt grantowy „Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu”- podsumowanie

wpis w: Bez kategorii | 0

30 lipca podsumowaliśmy warsztatową część naszego projektu. Spotkanie odbyło się przy słodkim ciastku, zdrowych owocach i przy zimnej lemoniadzie „swojej roboty” (upał był niemiłosierny), razem z rodzicami, kadrą projektu oraz członkami Zarządu TKOPD w Inowrocławiu. Zajęcia grupowe w projekcie trwały ponad 100 godzin. Objęły one sekcję komputerową i gier planszowych, zajęcia artystyczne, warsztaty z mediacji rówieśniczych i psychoedukacji oraz blok wakacyjny (turniej gier planszowych, wyjścia do kina i miejsc zabaw w naszym mieście). Dzieci miały możliwość także indywidualnych spotkań z panią psycholog. Uczestnicy projektu zostali obdarowani  upominkami. Dzieci zabrały do domów tablety (na których pracowały podczas zajęć w sekcji komputerowej), pokrowce na tablety (wykonane z filcu na zajęciach artystycznych), koszulki (malowane ręcznie przez dzieci na zajęciach) oraz gry planszowe (każde dziecko mogło wybrać i „zamówić sobie” ulubioną grę,). Projekt kończymy w połowie września. W sierpniu pracuje jeszcze nasza pani psycholog.