Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Już po raz piąty otrzymaliśmy dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej, którą przydziela Ministerstwo Sprawiedliwości. Dla nas to wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność. Oznacza to, że pracujemy dobrze, a nasi klienci otrzymują specjalistyczną pomoc. Szczegółowe informacje dot. rodzajów pomocy oraz dyżurów specjalistów w zakładce: projekty/Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Dodaj komentarz